POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Czy udostępniamy Twoje dane?

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Polityka prywatności i plików cookies.

Definicje:
Polityka cookies
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Inne technologie
Logi serwera
Newsletter
Postanowienia końcowe
Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest HOME GARDEN NIERUCHOMOŚCI Szymon Wiśniewski z siedzibą przy ul. Scaleniowej 7, w Łodzi (93-436).
Z administratorem można się skontaktować pod numerem 793 717 145 lub poprzez adres e-mail: homegarden.nieruchomosci@gmail.com
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: homegarden.nieruchomosci@gmail.com
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach: dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości, informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.
W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?
Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie:

formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości.
Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
wysłania użytkownikowi oferty.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej www.hgnieruchomosci.pl, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności w Łodzi przy ul. Arabskiej 10a lok.2 lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail: homegarden.nieruchomosci@gmail.com,
poczta tradycyjna: HOME GARDEN NIERUCHOMOŚCI Łódź 93-436 ul. Scaleniowa 7,
numer telefonu: +48 793 717 145 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
Polityka prywatności i plików cookies
§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Administratorem danych osobowych jest HOME GARDEN NIERUCHOMOŚCI Łódź 93-436 ul. Scaleniowa 7.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwisy – serwisy internetowe, których właścicielem jest Administrator.

§ 2. Polityka cookies
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.
Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Serwis stosuje pliki cookies w celu:
zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
monitorowania ruchu w serwisie,
zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
badania zapisów do newslettera,
integracji z portalem społecznościowym,
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co może zrobić Administrator, to doradzić, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, doszło do zapoznania z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.
Administrator zastrzega także, że na podstawie zawartych umów, może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego Administrator zawsze będzie namawiać. Administrator jednak nie ma realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawia użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Administrator jest też otwarte na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: homegarden.nieruchomosci@gmail.com. Ponadto Home Garden Nieruchomości zapewnia, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane i że zostanie na nie udzielona odpowiedź.
§ 4. Inne technologie
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
kod śledzenia aplikacji UserEngage – w celu profilowania Użytkownika i prowadzenia działań marketingowych,
kod śledzenia YandexMetrica – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5. Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§ 6. Newsletter
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter.
Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest zawsze dobrowolne. Operator nigdy nie uzależnia przyjęcia zamówienia na usługę lub dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie od wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:
Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Operatora (Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez wysyłanie przez drogą elektroniczną na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych i handlowych, które stanowią jednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie,
z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Home Garden Nieruchomości. Obejmują one zwykle informacje
o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Administrator informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
§ 7. Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”.